Op de eerste dag van de VN klimaattop a.s. maandag wordt de actie Groene Voetstappen afgesloten met alweer de derde Kinderklimaattop. Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland komen 60 kinderen op de Kinderklimaattop in Amsterdam bijeen.

Tijdens deze Kinderklimaattop bieden zij staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu alle in Nederland verzamelde Voetstappen aan. De kinderen op de Kinderklimaattop vertegenwoordigen in totaal ruim 64.000 deelnemers van de Groene Voetstappenactie die afgelopen september plaatsvond in tientallen gemeenten in Nederland. De kinderen gaan aansluitend in verschillende workshops aan de slag met thema's als klimaatverandering, duurzame energie, duurzame mobiliteit en energiebesparing en verzinnen Groene tips voor de regering. Uiteindelijk resultaat van de dag is een Gouden tip die het Rijk en de provincie namens alle kinderen mee krijgen. Aan het eind van de middag komen de kinderen met een aantal groene tips, waaruit de klimaatgezant van de regering, Hugo von Meijenfeldt, samen met Noord-Hollandse gedeputeerde Bart Heller en twee vertegenwoordigers van de VN-Jeugdraad de winnende Gouden Tip kiest.

64.000 Leerlingen

De kinderen vertegenwoordigen ruim 64.000 basisschoolleerlingen die in september tijdens de 'Europese Mobiliteitsweek' Groene Voetstappen verzamelden. Zij deden dit door een week lang zoveel mogelijk lopend en  fietsend naar school te gaan. Voor elke heen- of terugreis die lopend of fietsend werd afgelegd, kregen ze een Groene Voetstap. Het doel van de week is meer veiligheid rond de school, een gezondere levensstijl en vooral een bijdrage aan een beter klimaat door minder CO2-uitstoot. Er werden dit jaar in Nederland ruim 601.500 Groene Voetstappen verzameld! Dit resultaat wordt op de Kinderklimaattop aan staatssecretaris Joop Atsma van Milieu aangeboden.

De staatssecretaris geeft antwoord

De kinderen bevragen de staatssecretaris over wat de regering de komende jaren gaat doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zij willen graag dat er concrete actie wordt ondernomen om het klimaat te redden en dat volwassenen niet steeds naar elkaar blijven wijzen wie de eerste stap moet zetten. Zij hebben het voorbeeld al gegeven. De Kinderklimaattop wordt jaarlijks als landelijke afsluiting van het Groene Voetstappen-project georganiseerd. Dit jaar dankzij provincie Noord-Holland en o.a. met medewerking van tientallen Natuur- en Milieu Educatie-centra, de VN Jeugdraad en poolreiziger Philip de Roo.

De resultaten van de dag zelf worden, inclusief foto, staan gepubliceerd op www.groenevoetstappen.nl/downloads.