Groep 8b van basisschool Leyenburg uit Den Haag heeft tijdens de elfde Kinderklimaattop de Philip de Roo-prijs in de wacht gesleept. De groep bestaande uit zo’n 25 kinderen had niet alleen het beste totaalplan met o.a. natuurcorvee en energiebesparende maatregelen; de ideeën zijn op korte termijn uitvoerbaar.

Bovendien gaat de leerlingenraad samen met de directeur ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen helpen met de uitvoering van het plan. Dit waren de doorslaggevende punten voor het winnen van de prijs volgens de jury, bestaande uit Michiel de Roo en klimaatgezant Marcel Beukeboom. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen stonden centraal tijdens deze Kinderklimaattop.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Circa 200 kinderen van verschillende basisscholen uit heel Nederland kwamen op vrijdag 29 maart in het Museon in actie voor het klimaat tijdens de Kinderklimaattop. Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in hun hand hebben zij tijdens deze top actieplannen gemaakt voor hun eigen school, waarmee de school ook zelf stappen kan zetten tegen klimaatverandering.

In het bijzonder stonden de groene Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal tijdens deze Kinderklimaattop. En die boden volop inspiratie voor de kinderen. Behalve het winnende idee zijn er nog veel meer uitvoerbare ideeën bedacht door de kinderen. De organisatie van de Kinderklimaattop kijkt uit naar de uitvoering van deze ideeën.

Rappen voor het klimaat

Nadat de actieplannen op papier stonden, kregen de kinderen een stoomcursus rappen van MasterPeace. Daarmee leerden de kinderen op een creatieve manier hun actieplannen in woorden en muziek uit te drukken. Aan het einde van de top werd de complete rap op het podium ten gehore gebracht. “Samen kunnen we alles aan. Een schone natuur staat bovenaan. Klimaatverandering willen we niet, want als de Noordpool smelt dan is er verdriet…”, waren onder andere de woorden die de kinderen hadden bedacht voor deze rap.

Kinderklimaattop

De Kinderklimaattop is een jaarlijks terugkerend klimaatevenement van Klimaatverbond Nederland, dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Missing Chapter Foundation en de afdeling Natuur- en Milieueducatie van de Gemeente Den Haag. Laatstgenoemde bestaat dit jaar 100 jaar.

Philip de Roo-prijs

Elk jaar reikt de organisatie van de Kinderklimaattop de Philip de Roo-prijs uit. Hij is ambassadeur van de Kinderklimaattop. Philip de Roo is op 15 jarige leeftijd een maand naar Antarctica gegaan om namens het Wereld Natuur Fonds onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit is hij daarna blijven doen. Tijdens een wetenschappelijk expeditie in 2015 in het poolgebied van Noord-Canada is hem, samen met Marc Cornelissen, een noodlottig ongeval overkomen. Zijn familie is nog steeds jaarlijks aanwezig bij de Kinderklimaattop en kozen ook dit jaar weer een winnaar van de Philip de Roo prijs.

Terugblik

Een terugblik van de Kinderklimaattop 2019 vind je in de vorm van een fotoverslag via deze link: https://photos.app.goo.gl/FCALLK7jvukHp3S68. Binnenkort volgt ook nog een korte aftermovie.

 

Aftermovie Kinderklimaattop 2019