Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in actie te komen voor het klimaat.

Kinderklimaattop 2021 - Klimaatverbond Nederland en Gemeente VelsenEr zijn nu veel zorgen over het klimaat. Daarom zijn er nieuwe afspraken nodig om verregaande klimaatverandering af te remmen. De uitgesproken stemmen van kinderen In Nederland moeten gehoord worden. Het gaat per slot van rekening op hún toekomst. Dit doen ze door hun ideeën over een klimaatbestendige toekomst vast te leggen in een heus Kinderklimaatakkoord. Dit wordt vervolgens aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kinderen maken klimaatafspraken

Voorafgaand aan de digitale Kinderklimaattop, georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, gemeente Velsen en het Pieter Vermeulen Museum, wordt de kinderen gevraagd om te vertellen welke afspraken zij belangrijk vinden om het klimaat te redden. Dat doen ze door drie afspraken creatief te verbeelden in de vorm van een poster. Hierbij kunnen ze kiezen uit drie thema’s. Klimaatrechtvaardigheid, voorkomen van klimaatverandering en omgaan met klimaatverandering. Het Pieter Vermeulen Museum in Velsen staat de kinderen en leraren bij met educatieve ondersteuning voor deze thema’s.

Het verdrag van Velsen: Het nationale Kinderklimaatakkoord 

Op 15 april, tijdens de Kinderklimaattop in Velsen, worden samen met een aantal afgevaardigde leerlingen van verschillende basisscholen de posters live besproken. Alle andere kinderen en basisscholen kunnen de top digitaal volgen. De beste afspraken worden vervolgens vastgelegd in een heus Kinderklimaatakkoord. Dit akkoord wordt gezien als het verdrag van Velsen en zal na de Kinderklimaattop worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Philip de Roo-prijs

Philip de Roo is ambassadeur van de Kinderklimaattop. Hij is op 15-jarige leeftijd een maand naar Antarctica gegaan om namens het Wereld Natuur Fonds onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Dit is hij daarna blijven doen. Helaas is hem tijdens een wetenschappelijke expeditie in 2015 een noodlottig ongeval overkomen. Zijn familie is nog steeds jaarlijks aanwezig bij de Kinderklimaattop. Elk jaar wordt ook de Philip de Roo-prijs toegekend aan één van de deelnemende scholen.

Doe mee!

Alle scholen in Nederland kunnen bijdragen aan het eerste Kinderklimaatakkoord. Wil jij met jouw school een bijdrage leveren? Dat kan! Meld je school aan op www.kinderklimaattop.nl. Vermeld bij de aanmelding de naam van je school, de contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Na inschrijving ontvangt je school meer informatie met instructies om mee te doen.