Met KAS (KlimaatActieve Stad) wil waterschap Vechtstromen bijdragen aan leefbare steden waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan. Maar hoe we doen ze dat? Wat is hun visie op de Slimme Waterstad? Vechtstromen vertelt het in de klimaat actieve stad-video.