De provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede werken samen in de KlimaatActieve Stad (KAS) Twente. Aan de basis van deze samenwerking staat het veranderende klimaat. De gevolgen daarvan zijn steeds vaker voelbaar, ook in Twente. Dat vraagt om maatregelen (city deals) die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Daarom trekken de Twentse KAS-partners samen op bij de uitvoering van diverse klimaatprojecten.

Samenwerken biedt kansen

Eén van die klimaatprojecten is Stadsbeek. In Enschede West lopen sommige straten onder water na hevige regenbuien. Ook staat het grondwater in dit deel van Enschede hoog. Door de aanleg van een beek, drainageleidingen en bergingsplekken wordt deze wateroverlast aangepakt. De Stadsbeek is een nieuwe beek die in Stadsveld en Pathmos wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat de beek in de toekomst wordt doorgetrokken naar het centrum van de stad. Het project laat zien wat haalbaar en betaalbaar is door samen op te trekken. Als overheden onderling, maar ook met andere relevante partijen (bewoners, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen).

Partners en financiers nodig voor extra impuls

De basis voor KAS Twente is een programma van acht klimaatprojecten met een totale investering van 30 miljoen euro, die grotendeels voor rekening komt van de gemeenten en het waterschap. Met de city deals willen de Twentse KAS-partners samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu op zoek naar andere partners en andere financiers om een extra impuls te geven aan de plannen zoals die er nu liggen.

KAS stromen; D’r an!

KAS kan een inspirerend voorbeeld zijn voor andere stedelijke regio’s. Daarom zijn de projecten die in de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede worden uitgevoerd, gebundeld in het boekwerkje ‘KAS stromen; D’ran!’. Bovendien wordt zo de aanpak, kennis, expertise en ervaring gedeeld met andere partijen. Staatssecretaris Mansveld ontving dit boekwerk op 23 februari namens de Twentse KAS-partners uit handen van watergraaf Stefan Kuks, als symbool voor het aanbod om een city deal te sluiten.