35 Deelnemers met een gevarieerde achtergrond (GGD, ambtenaren duurzaamheid/klimaat van gemeenten, Resto van harte, Rode Kruis, Ministerie van IenM, betrokkenen bij ruimtelijke adaptatie, studenten en anderen) namen deel aan de workshop Klimaatadaptatie en Lokale Hitteplannen, georganiseerd dor Klimaatverbond Nederland in samenwerking met de Gemeente Arnhem en GGD Gelderland Midden.

De bijeenkomst werd geopend door Ine van Burgsteden, wethouder van Arnhem. Zij benadrukte het belang van klimaatbestendig denken, dat in Arnhem op vele beleidsterreinen wordt meegenomen.

Presentaties:

Werner Hagens, Centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM over het Nationaal Hitteplan, hoe het werkt en wat het effect ervan is op de volksgezondheid.
Voor de presentatie kijk hier
Maud Huynen, (ICIS, Universiteit Maastricht): over de effecten van hitte op kwetsbare mensen.
Voor de presentatie kijk hier
Chris Zwerver GGD, Gelderland Midden over het lokale hitteplan.
Voor de presentatie kijk hier
Jean Eigeman, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) over burgerparticipatieen de lokale ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied (met name ontharding/vergroening)
Voor de presentatie kijk hier

Na de presentatie waren er drie gesprekstafels. Voor een samenvatting van de gesprekken kijk hier.

Contact: Madeleen Helmer, projectleider adaptatie, Klimaatverbond Nederland, Madeleen.helmer@klimaatverbond.nl