Vandaag werd het rapport ‘Lokaal Klimaatbeleid: Geen woorden maar daden’ overhandigd aan Asje van Dijk, de voorzitter van het Gelders Energieakkoord, en de Gelderse gemeenten tijdens het VNG Jaarcongres. Gelderse gemeenten blinken uit met maatregelen op het gebied van participatie terwijl er op het gebied van betaalbaarheid nog flinke stappen te zetten zijn.

Gemiddeld voeren de Gelderse gemeenten iets minder dan de helft van de mogelijk toepasbare klimaatmaatregelen uit. Het onderzoek keek aan de hand van 65 vragen over toepasbare maatregelen naar de staat van het lokale klimaat- en energiebeleid in Gederland. Het leverde een gemiddelde score van 47% op. Petra Lettink, directeur Klimaatverbond Nederland: “Met dit onderzoek dragen we bij aan de transparantie die nodig is voor een ambitieus klimaat- en energiebeleid. Nu helder is waar gemeenten staan, is het aan wethouders en gemeenteraden om meer vorm te geven aan de uitvoering.”

Bewonersparticipatie

Op het gebied van participatie laten de Gelderse gemeenten zich van hun beste kant zien. Het betrekken van bewoners binnen wijkprocessen wordt met 74% positief beantwoord en het betrekken van bewonersgroepen bij de opwekking van duurzame energie met maar liefst 85%.

Betaalbaar en toegankelijk

Op het thema betaalbaarheid en sociaal is het beleid met een gemiddelde score van 43% echter nog flink in ontwikkeling. Op vragen over werkgelegenheid en financiële ondersteuning voor mensen met lage inkomens beantwoorden gemeenten - met respectievelijk 15% en 13% - deze vragen positief. 50% van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen van €26.000 of minder, waardoor aandacht voor juist deze groep van groot belang is. Zo blijft de energietransitie betaalbaar en voor iedereen toegankelijk.

Gelderse klimaatambities

Asje van Dijk, voorzitter van het GEA en burgemeester van Barneveld: “Een belangrijke uitdaging is om klimaat- en energiebeleid in samenhang met andere belangrijke beleidsvelden vorm te geven. Dit onderzoek laat zien waar de Gelderse gemeenten in uitblinken maar ook waar men van elkaar kan leren. Het Gelders Energieakkoord kan mede op basis van dit rapport beter toewerken naar de uitvoering van de Gelderse klimaatambities.“

Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland voerde het onderzoek uit in opdracht van het Gelders Energieakkoord. Het rapport geeft een overzicht van de staat van het klimaat- en energiebeleid van de Gelderse gemeenten, aan de hand van vijf beleidsvelden (wonen, mobiliteit, hernieuwbare energie, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsleven) en vier thema’s (beleid, communicatie & verbinding, financiering en duurzame overheid). Vrijwel alle Gelderse gemeenten leverden gegevens aan.

Download hier het volledige rapport "Geen woorden maar daden" (PDF) 
Download hier het rapport met alle data (Excel)