Een gezamenlijk project van acht Nederlandse instituten gaat de broeikasgasbalans van Europa in kaart brengen. Vandaag lanceren acht Nederlandse kennisinstituten - VU, ECN, KNMI, SRON, Alterra en de universiteiten van Groningen, Utrecht en Wageningen - hun samenwerking op het gebied van klimaatonderzoek met ICOS-nl.

De instituten beogen deel uit te maken van een grootschalig Europees project Integrated Carbon Observing System (ICOS). Dit project zet een meetinfrastructuur op voor onderzoek naar de broeikasgasbalans van Europa.

Continue metingen
De broeikasgasbalans wordt door zowel natuurlijke processen als door menselijk handelen beïnvloed. Echter, de onzekerheden in deze balans en in de toekomstige ontwikkelingen ervan zijn groot. Continue en consistente metingen van hoge kwaliteit met betrouwbare apparatuur kunnen meer zekerheid verschaffen.Zekerheid over hoe en hoeveel broeikasgas in de atmosfeer terecht komt en wat daarvan weer opgenomen wordt op land of in de zee. De meetresultaten fungeren als basis om conclusies te trekken en om goede voorspellingen van de toekomstige broeikasgasbalans te kunnen doen. De kwalitatief hoogwaardige metingen van ICOS vormen zo de hoeksteen voor advies over te nemen maatregelen en beleid.

Nederland in Europees klimaatonderzoek
ICOS zet het belang van klimaatonderzoek en goede beleidsinformatie voor het inrichten van een duurzame en klimaatbestendige samenleving voorop. Op dit moment bevinden de Nederlandse kennisinstituten zich in de voorhoede op het gebied van het klimaatonderzoek. Deze rol willen zij graag voortzetten en versterken door een substantiële deelname in het Europese ICOS. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun steun aan ICOS toegezegd. De ICOS-nl partners stellen voor dat Nederland haar bijdrage levert en dienen eind augustus een onderzoeksvoorstel in bij NWO. Zowel ICOS-nl als ICOS-EU gaan samenwerken met het Amerikaanse bedrijf Earth Networks, de eigenaar en exploitant van 's werelds grootste weer-, onweer- en klimaatobservatienetwerk.

Meer informatie: icos-infrastructure.nl