Uit onderzoek van het Instituut voor Milieuvraagstukken en CE Delft blijkt dat subsidies en convenanten op het gebied van klimaatbeleid niet werken. De overheid wil hiermee milieuvriendelijk gedrag stimuleren, maar uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat dit te vrijblijvend is. Daarnaast zijn de gesubsidieerden vaak zelf al van plan bepaalde investeringen te doen.

Verplichting 

Heffingen op energieverbruik en andere verplichten zijn volgens de onderzoekers veel effectiever. Steeds meer bedrijven vragen de overheid dit soort verplichtingen op te leggen. Zo wil de energiesector dat het verplicht wordt om een deel duurzame energie te leveren.   Ieder jaar geven we in Nederland 1 miljard euro uit aan het huidige klimaat - en energiebeleid. Het is niet bekend wat de effecten zijn van de afzonderlijke maatregelen op het klimaat zijn maar de resultaten van het totale beleid zijn wel duidelijk:  

Minder uitstoot 

Sinds 1999 leiden de maatregelen tot 2 megaton minder uitstoot van verontreinigende stoffen per jaar op een totale emissie van zo'n 200 megaton per jaar.   Een groot deel van de uitgaven aan klimaatbeleid gaat naar het stimuleren van duurzame energie zoals wind - en zonne-energie en biomassa in kolencentrales.

Zie ook: NOS.