“Klimaatverandering wordt heel concreet als je regenbuien hebt van meer dan 100 millimeter in een paar uur, zoals recent in een parkeergarage in Nijmegen”, stelt Stefan Kuks, watergraaf van Waterschap Vechtstromen. “We moeten echter af van het idee dat dit een op zichzelf staand probleem is van de riolering, van het waterschap of van de gemeentelijke afdelingen Grondzaken, Ruimtelijke Ordening of Milieu. We moeten boven alle afzonderlijke afdelingen uit stijgen en klimaatveranderingen als een algemeen vraagstuk voor de stad adresseren. We moeten toe naar een integraal gesprek om te komen tot een totaalaanpak van de klimaatactieve stad.”

Bekijk en beluister hier het volledige interview met Stefan Kuks dat hij op 17 september gaf tijdens de ledendag van Klimaatverbond Nederland.