Klimaatverbond Nederland is een van de weinige maatschappelijke organisaties die zowel op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie actief is. Het ligt daarom voor de hand om activiteiten te ontwikkelen op het snijvlak van deze domeinen.

Thijs de la Court (medewerker mitigatie): ”In de energietransitie spelen de warmtenetten een grote rol, vooral in stedelijk gebied. Maar juist daar gaat vanwege klimaatverandering in de zomers het hittevraagstuk een steeds groter probleem worden. Die toenemende koeltebehoefte moet nu mee genomen worden in de energietransitie. Als we dat niet doen neemt de overlast toe en gaan mensen autonoom koelte-installaties aanbrengen, met grote gevolgen voor de energievraag”.

Madeleen Helmer (medewerker adaptatie): “We weten vanuit adaptatie dat het hitte-eiland effect zich voordoet in versteende wijken waar vaak slecht geïsoleerde woningen staan voor mensen met veelal lage inkomens. De gezondheidseffecten van hitte kunnen enorm zijn. Veel deskundigen vinden dit het grootste klimaatadaptatie vraagstuk van dit moment”.

Petra Lettink (directeur): "In de ommelanden speelt een andere koppeling. Een gezondere bodem is goed voor zowel CO2 opname als voor wateropname. Dat is het tweede aandachtspunt. We zijn daarom heel blij dat Jan Engels, voormalig wethouder van Bronckhorst, dit werkveld met ons verder wil ontginnen.”

De komende weken en maanden zal in overleg met leden en netwerkrelaties het werkplan verder worden ontwikkeld.

Voor meer informatie over (het snijvlak van) de thema's klimaatmitigatie en klimaatadaptatie kunt u contact opnemen met Jan Engels. Telefonisch kan dat via: 088-0238900 of per mail kan dat via: Jan.Engels@klimaatverbond.nl