Madeleen Helmer is naast Klimaatverbond-collega ook betrokken als community manager hitte bij Samen Klimaatbestendig. Samen Klimaatbestendig is een netwerk voor en door professionele 'Klimaatwerkers' dat bezig is om Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Deze maand is het netwerk gestart met het opzetten van een Community of Practice (CoP) Hitte. Helmer vertelt over de nut en noodzaak van zo'n CoP.

“Hitte was lang een onderbelicht klimaatrisico in Nederland. Gelukkig hebben we sinds 2017 toch gestaag aan dit onderwerp kunnen werken. Tot 2020 deden we dat in het kader van de Nationale Adaptatiestrategie en daarna binnen Samen Klimaatbestendig met verschillende provincies en gemeenten. Inmiddels is het netwerk met verschillende belangrijke organisaties zoals de GGD’en, woningcorporaties, kennisinstellingen en adviesbureaus verder verbreed en verdiept. Steeds meer gemeenten en provincies zijn of willen met hitte aan de slag. We denken dat kennisdeling en het agenderen van kwesties waar we tegen aanlopen goed in zo’n CoP kunnen worden vormgegeven”, aldus Madeleen.

Samen werken aan een hittebestendige toekomst

“De CoP heeft niet een strak programma”, zegt Madeleen: “Het kunnen kennissessies zijn over hoe je het sociaal domein betrekt bij de hitte aanpak. Of, wat is een aangename groene koele plek? Hoe moet de toenemende koeltebehoefte worden meegenomen in de energietransitie? En vooral ook sessies waar we casussen bespreken die gemeenten en provincies in brengen. Per onderwerp zoeken we er deskundigen uit ons netwerk bij. Veel sessies zullen digitaal zijn, al behoort een excursie naar een inspirerend groen verpleeghuis ook tot de mogelijkheid.”

Het idee voor de CoP Hitte is eerst voorgelegd aan drie provincies en zeven gemeenten voor commentaar. Madeleen: “Het werd goed ontvangen, ze gaan allemaal meedoen!”

Heeft u met uw organisatie interesse voor deelname aan de CoP Hitte? Deelnemen is nog mogelijk Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij Madeleen Helmer: madeleen.helmer@klimaatverbond.nl