Klimaatverbond is een van de initiatiefnemers van Klimaatkeuze.nl. Aan de hand van zes vragen konden politieke partijen aangeven hoe zij denken over de oplossing van de klimaat- en energievraagstukken. De resultaten zijn eenvoudig zichtbaar op de website www.klimaatkeuze.nl.

Het Klimaatverbond heeft uiteraard zelf ook een visie, eind 2010 vastgelegd in het Handvest. In de visie van Het Klimaatverbond zullen de komende kabinetten moeten inzetten op energiebesparing en energie-efficiëntie en op twee sporen voor de energieopwekking:

1. Het stimuleren van de lokale duurzame energievoorziening, via salderingsmogelijkheden voor de kleinverbruiker (lokale energie coöperaties)

2. Het vergroenen van de grootschalige energieproductie, onder meer door een (CO2) heffing op fossiel geproduceerde energie en het aanpassen van de grootverbruikerstarieven