Maandagavond 4 juni ondertekende Robert Linnekamp, de voorzitter van het Klimaatverbond, samen met Joop Atsma, staatssecretaris van milieu, de Green Deal Regionale Samenwerking Klimaatinitiatieven. De ondertekening is een gevolg van de eerdere oproep die Robert Linnekamp deed om vanuit het Rijk meer aandacht te hebben voor de positie van de bijna 400 middelgrote en kleine gemeenten.

Het Rijk wil door succesvolle initiatieven bekend te maken en op te schalen de kleine groep koplopers (vooral grote gemeenten) verbreden naar een grote groep van middelgrote en kleine gemeenten. Het Klimaatverbond vindt dit doel ook belangrijk, maar de uitwerking nog onvoldoende. De aangeboden ondersteuning vanuit AgentschapNL is vooral interessant voor de koplopers, meestal de grotere gemeenten. Om de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast te houden en de rijksdoelen voor energiebesparing en duurzame energie voor 2020 te kunnen halen, is de blijvende inzet van middelgrote en kleine gemeenten nodig. De ondertekening van de Green Deal is een belangrijke stap in de goede richting om ook deze gemeenten op regionaal niveau ondersteuning te blijven bieden.

Het Klimaatverbond gaat met een financiële bijdrage vanuit het Rijk drie regio's ondersteuning geven bij het ontwikkelen en opzetten van concrete klimaatinitiatieven. De ervaringen in deze pilot-regio's nemen we mee bij het ontwikkelen van een breder ondersteuningsaanbod voor alle regio's.