Een gemiddeld Nederlands huishouden verspilt 14% elektriciteit. Daarnaast krijgen we met z'n allen steeds meer apparaten en gadgets in huis die allemaal elektriciteit verbruiken. Gemiddeld hebben we er zo'n 68 in huis! Nederlandse gemeenten willen hun inwoners, werknemers en bedrijven helpen om het energieverbruik te verlagen.

Daarom zijn op 10 oktober jl. 9 gemeenten met de Klimaatverbond Energy Battle gestart. Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Groningen, Leeuwarden, Beuningen, Beek, Bronckhorst en Maastricht leveren in totaal 18 teams, waarbij zowel ambtenaren, raadsleden, bedrijven als bewoners thuis zoveel mogelijk energie gaan besparen. Met de Energy Battle wil Het Klimaatverbond laten zien dat een gemiddelde elektriciteitsbesparing van 10 tot 20% goed haalbaar is. Als een gemiddeld gezin 15% bespaart scheelt dat zo'n 120 euro per jaar! Besparen is dus goed voor de portemonnee en het klimaat. De flitsende kick-off was op 10 oktober met de "Wat doe jij uit?" campagne. De gemeente met de grootste behaalde besparing is de winnaar en wordt op 10 februari 2012 tijdens de Warme Truiendag.

Deze energiebespaarwedstrijd is een initiatief van Het Klimaatverbond en heeft als doel om zoveel mogelijk elektriciteit te besparen. Daarnaast sluit het initiatief aan op de landelijke energiebesparingscampagne "Wat doe jij uit?".  Alle deelnemers registreren thuis hun energieverbruik. Dat doen zij met behulp van de Wattcher, een energiemeter die inzicht geeft in het stroomverbruik van alle elektrische apparaten in huis. Vervolgens worden de resultaten online bijgehouden. Elke deelnemer krijgt tips om zo veel mogelijk energie te besparen. De teams gaan in drie rondes van vier weken thuis elektriciteit besparen.