Op 20 november lanceerden de Greenchoice Warme Truiendag en het Tilburg Sustainability Center (TSC) -het onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheid van Tilburg University- hun kennispartnerschap. Het TSC heeft naam gemaakt met actuele en praktisch toepasbare onderzoeken op het gebied van energiegebruik door Nederlandse huishoudens.

Daaruit blijkt dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om het informeren en activeren van mensen om energie te besparen. Daarom werken de Greenchoice Warme Truiendag en het TSC in aanloop naar de Greenchoice Warme Truiendag op vrijdag 8 februari 2013 samen. Om het kennispartnerschap te onderstrepen, neemt Tilburg University net als vorig jaar met 15.200 studenten en medewerkers deel aan deze nationale energiebesparingsactie. Vorig jaar becijferde de universiteit dat een structurele verlaging van de temperatuur met slechts 1 graad hen een jaarlijkse besparing oplevert van maar liefst € 43.800,-.

Evenementen en onderzoeken rond energiebesparing

Het Klimaatverbond -de initiatiefnemer van de Greenchoice Warme Truiendag- gaat samen met de universiteit studenten en medewerkers actief bij energiebesparing betrekken, bijvoorbeeld via een speciale Food for Thought lunchbijeenkomst rond energiebesparing waarbij economiestudenten een prominent persoon aan de tand voelen. Daarnaast onderbouwt het TSC de boodschap van de Greenchoice Warme Truiendag met actuele en relevante onderzoeksresultaten, in tekst, beeld en video via Econtrack, de onderzoekswebsite van Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Tot slot versterkt ook de participatie van TSC-wetenschappers Kees Koedijk en Aart de Zeeuw in 'Het Groene Brein', de wetenschappelijke denktank die 'groene' kennis en technologie onderzoekt en verspreidt, de duurzame boodschap.

Energieverbruik woningmarkt: onbewust onbekwaam

Op de vorige Warme Truiendag bracht het Tilburg Sustainability Center (TSC) opmerkelijk onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat het gemiddelde Nederlandse huishouden onbewust onbekwaam is als het gaat om energieverbruik. Zo heeft 43% geen idee hoeveel zij maandelijks betalen voor hun gasverbruik. Verder blijkt dat 27% van de onderzochte huishoudens de thermostaat niet benut om energie te besparen. Het huis wordt 's nachts op dezelfde temperatuur verwarmd als 's avonds, terwijl een lagere nachtstand de gasrekening met gemiddeld 11% kan laten dalen. Deze cijfers onderstrepen volgens Anna Schoemakers, directeur Klimaatverbond de noodzaak van de Greenchoice Warme Truiendag. "Het Klimaatverbond heeft in 2007 het initiatief tot de Warme Truiendag genomen, omdat we aan zoveel mogelijk mensen willen laten zien dat energie besparen goed is, leuk is, je iets oplevert en je een goed gevoel geeft. Met de Greenchoice Warme Truiendag willen we mensen bewust bekwaam maken van hun energieverbruik."

Gericht overheidsbeleid doet het energieverbruik van gezinnen dalen

Uit actueel onderzoek van TSC blijkt verder dat gericht overheidsbeleid het energieverbruik van gezinnen doet dalen. Beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de energieconsumptie van huishoudens terug te dringen, zoals energielabels, groene subsidies en fiscale heffingen, laten het gasverbruik dalen. De onderzoekers Dirk Brounen en Erdal Aydin roepen de onlangs aangetreden regering dan ook op nieuwe maatregelen te nemen om bestaande woningen te verduurzamen. Een oproep die zowel duurzame energieleverancier Greenchoice als Het Klimaatverbond van harte onderschrijven.

Greenchoice Warme Truiendag: 8 februari 2013

De Greenchoice Warme Truiendag is een initiatief van Het Klimaatverbond en Greenchoice. Het idee is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager en bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. De warme trui staat symbool voor wat mensen zelf kunnen doen tegen energieverspilling. Op de website www.warmetruiendag.nl kunnen huishoudens, bedrijven, scholen en overheden zich aanmelden als deelnemer onder het motto 'Bereken wat jij bespaart en zet het op de kaart!'. Daarnaast kunnen deelnemers acties posten om anderen op te roepen om energie te besparen, zoals flashmobs, 'winkeldeur dichthouden', breien voor daklozen of een ontwerpwedstrijd voor duurzame mode. De campagne van de Greenchoice Warme Truiendag loopt dit jaar van 10 oktober 2012 - Dag van de Duurzaamheid- tot en met eind februari 2013. De Greenchoice Warme Truiendag valt dit jaar op vrijdag 8 februari 2013.

Voor meer info: