Eind april heeft het Klimaatverbond samen met Agentschap NL een overleg gehad met het COMO, het Covenant of Mayors Office in Brussel. Belangrijkste agendapunt: de Klimaatmonitor van Agentschap NL geaccepteerd krijgen als standaard instrument om de BEI (Baseline Emission Inventory) die gemaakt wordt ten behoeve van de CO²-monitoring van een Nederlandse gemeente.

Nu hebben enkele gemeenten die het Covenant of Mayors hebben ondertekend soms moeite om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de monitoring. Als de Klimaatmonitor wordt geaccepteerd, is daarmee een drempel weggenomen voor Nederlandse gemeenten om het CoM te ondertekenen.  De eerste reactie vanuit het COM office is erg positief. Op dit moment worden de details verder uitgewerkt. Als u wilt weten wat de stand van zaken is van deze en andere Europese ontwikkelingen, meldt u dan aan voor de besloten CoM groep op Viadesk of voor de Europese discussionlist via http://networkingcovenantofmayors.eu/lists.php.

Heeft u interesse om het CoM te ondertekenen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nienke Trap, nienke.trap@klimaatverbond.nl.