Onze samenlevingen kraken: plastic soup, klimaatproblemen, zorgproblemen, eenzaamheid. Het zijn kenmerken van een overgangstijd, zo stelt Henk Diepenmaat, partner van Klimaatverbond Nederland, in het boek ‘Het pad van de mensheid’ dat sinds begin april te koop is.

De vaak zelfgerichte menselijke aard lijkt onmachtig het tij te keren. Toch volgt de menselijke soort onbewust al honderdduizenden jaren met ups en downs een verborgen verbeterpad: van jagers-verzamelaars via landbouwgemeenschappen, stadstaten en moderne natiestaten naar de laat-moderne wereld van nu.

ntNieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke innovatie

Door het herkennen en bewust volgen van dit ‘Pad van de mensheid’ kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen enorm verbeteren en versnellen. Volgens Diepenmaat biedt de mensheid nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke innovatie. Een gezamenlijk optreden als ‘Team Wereld’ ligt volgens hem dan ook voor de hand. 

De ervaringsruimte waarin wij als actoren onze maatschappelijke levens vormgeven, wordt zichtbaar gemaakt door ‘recursief perspectivisme’. Deze verstrekkende hypothese laat een discreet numeriek landschap zien dat empirische patroonwetten verklaart, zoals de wetten van Zipf, Benford en Pareto. Priemgetallen spelen een hoofdrol.

ntRuggengraat

Het ‘Pad van de mensheid’ lijkt het meest kansrijke en op de lange termijn meest waarschijnlijke ontwikkelpad in dit ervaringslandschap te zijn. Aantrekkelijke en stabiele maatschappijen liggen doorgaans op dit pad. Het ervaringslandschap heeft statistische, relativistische en kwantumtheoretische eigenschappen met bijbehorende gevolgen voor onze reis. Ze vereisen toegesneden methoden voor maatschappelijke innovatie, met sprekende namen als de ‘penta helix’, ‘multi-actor procesmanagement’, de ‘maatschappelijke innovatiekubus’ en de ‘ruggengraat’.

nt'Bijzonder licht op de grillige menselijke ontwikkeling'

Voor wie onze gezamenlijke reis naar de toekomst beter wil begrijpen en ondersteunen, biedt het ‘Pad van de mensheid’ verrassende inzichten. Jacqueline Cramer, Hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht en voormalig Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is onder de indruk van het boek. ‘Een rijk en lijvig boek waarin de auteur de lezer meeneemt op een boeiende reis op ‘Het pad van de mensheid’. Tegenover de waan van de dag in onze maatschappelijke praktijk plaatst hij een helder lange termijn pad van vooruitgang, door diep over maatschappelijke ontwikkeling na te denken. Zijn ideeën en argumenten werpen een bijzonder licht op de grillige menselijke ontwikkeling tot op heden, en representeren een meest optimistische route voor onze toekomst. ‘Het Pad van de mensheid’ zet daarom aan tot hernieuwd nadenken over de aard van onze maatschappelijke ontwikkeling, en wat we als mensen samen vermogen!', aldus Cramer.

ntPreview

Namens Henk Diepenmaat en uitgever Parthenon mogen we twee stukken uit het boek publiceren. 

Het boek is naast offline nu ook online als E-Book verkrijgbaar.