Twaalf milieu- en ontwikkelingsorganisaties brengen vandaag de duurzame kieswijzer Klimaatkeuze.nl uit. De wijzer zet de standpunten van politieke partijen over energie en klimaatoplossingen op een rij en deelt scores uit voor de duurzaamheid van dat beleid. De hoogste scores zijn voor de Partij voor de Dieren, Christen Unie en GroenLinks, de laatste plaats is voor de PVV.

Klimaatkeuze.nl heeft zes belangrijke klimaatmaatregelen voorgelegd, waarop de politieke partijen konden reageren. De effecten van hun politieke standpunten zijn meegewogen in de score.

  • nttNederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40 procent
  • nttGrootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
  • nttNederland gaat stroom uit kolen hoger belasten
  • nttNederland stimuleert schone en decentrale energie opwekking
  • nttNederland krijgt geen nieuwe kerncentrales
  • nttNederland stimuleert vleesvermindering door belastingen

Overzicht van energie- en klimaatbeleid Nederlandse politiek

Op de website www.klimaatkeuze.nl staat een overzichtelijk stoplichtsysteem -rood, oranje en groen- dat in een oogopslag uitwijst welke partijen klimaatvriendelijke maatregelen willen nemen en welke partijen niet. Alle politieke partijen konden hun standpunten op Klimaatkeuze.nl nader toelichten, alleen de PVV en de DPK deden dat niet.

Duurzame energie

"De transitie naar een duurzamer economie is hard nodig", zegt Marjolein Buijssen van Greenpeace. "Nederland heeft nu ten opzichte van buurlanden een flinke achterstand op het gebied van duurzame energie. Nederland haalde in 2010 nog maar 3,8 procent van alle energie uit duurzame bronnen, in Duitsland is dit al 17 procent. Nederland moet die duurzame inhaalslag maken, Klimaatkeuze.nl helpt daarbij."

Veiligheid

"De gevolgen van ons huidige energiebeleid zijn nu al voelbaar, juist in ontwikkelingslanden. Er zijn meer extreme droogtes, meer overstromingen en de biodiversiteit gaat achteruit. Klimaatverandering vormt nu al een regelrechte bedreiging voor de veiligheid en voedselzekerheid van mensen", zegt Marieke Kragten van Hivos. "Klimaatkeuze.nl helpt Nederlanders hun invloed uit te oefenen."

Over Klimaatkeuze.nl

Klimaatkeuze.nl is een initiatief van twaalf duurzame organisaties die zich samen sterk maken voor een klimaatvriendelijk kabinet: Greenpeace, Hivos, Klimaatverbond, WISE, ICCO, Oxfam Novib, Milieufederaties, IUCN NL, ODE, 10:10, de Windvogel en Jongeren Milieu Actief. Met Klimaatkeuze.nl en de slogan 'Kies voor klimaat, kies voor de toekomst' willen de initiatiefnemers kiezers én politieke partijen aanzetten tot nadenken over klimaat, energie en ontwikkelingssamenwerking.

Volg Klimaatkeuze ook op Twitter: www.twitter.com/klimaatkeuze.