Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de #klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Wat beweegt ‘burgers’ eigenlijk en hoe organiseert u geslaagde partnerschappen met burgers, markt en overheid?

ntKlimaatverbond Inspiratiedag

Deze - en meer - vragen beantwoorden we graag voor én met u tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag: een middag voor leden en niet-leden! Tijdens de Inspiratiedag treft u veel informatie over de nieuwe Europese Directive en over (lokale) partnerschappen met burgers.

Ook zal I&O Research aan de hand van het I&O Waardenmodel laten zien wat triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Tevens zullen zij recente inzichten met ons delen over hoe u van draagvlak onder burgers ook echt naar 'doen' kunt gaan.

Wilt u deze Inspiratiedag hoe dan ook niet missen, meldt u zich dan hier aan. De Inspiratiedag die om 13.00 uur begint en zal plaatsvinden in Arnhem, is voor iedereen toegankelijk. Ook als u géén lid bent van Klimaatverbond Nederland.

Inhoudelijk zal ons programma over commons en burgerparticipatie en de rol van alle betrokkenen de komende periode meer invulling krijgen. Wilt u op de hoogte blijven van de verdere invulling van de Klimaatverbond Inspiratiedag, houd dan met regelmaat deze pagina op onze website en social media in de gaten.

ntAlgemene ledenvergadering

Voorafgaand aan de Klimaatverbond Inspiratiedag organiseert Klimaatverbond Nederland een algemene ledevergadering (ALV) voor haar leden. De inloop van de ALV is vanaf 11.15 uur; start van de ALV is om 11.30 uur. De locatie van de ALV is in het Nederlands Watermuseum, Zijpendaalseweg 26-28 te Arnhem. Het Nederlands Watermusuem ligt op ca. 5 minuten lopen van station Arnhem Centraal. De ALV wordt voorzien van een (vegetarische) lunch.

Aansluitend op de ALV kunt u deelnemen aan de Klimaatverbond Inspiratiedag. De exacte locatie van de Inspiratiedag volgt nog. Klimaatverbond Nederland nodigt u van harte uit voor deze inspirerende dag. Bevestig uw deelname graag via dit aanmeldingsformulier. Bij voorbaat dank voor het doorgeven. 

ntGlobaal dagprogramma

11.30 - 13.00 uur:
Algemene Ledenvergadering Klimaatverbond Nederland (voor leden)

13.00 - 16.00 uur:
Klimaatverbond Inspiratiedag (voor leden én niet-leden) met inhoudelijk programma over partnerschappen tussen burgers, markt en overheden

16.00 uur:
Terugblik op de Inspiratiedag en afsluitende netwerkborrel*

* Voor de netwerkborrel verplaatsen we ons naar het nieuwe kantoor van Klimaatverbond Nederland, gelegen aan de Zijpendaalseweg 6 (op de route naar station Arnhem Centraal)