Grafting cities; Cultivating our common future

Onder de titel ‘Grafting cities; Cultivating our common future’, organiseerden de Europese netwerkorganisaties Climate Alliance en Energy Cities voor het eerst gezamenlijk een internationale conferentie, met hun jaarlijkse ledenvergadering en verschillende informerende en inspirerende workshops. Er waren meer dan 400 deelnemers van gemeenten uit bijna 40 landen uit heel Europa aanwezig, waaronder ook enkele Nederlandse.

Klimaatverbond Nederland is lid van zowel Climate Alliance als Energy Cities. Onze voorzitter Stephan Brandligt is tevens vice-voorzitter van Energy Cities, en onze penningmeester Ronald van Meygaarden is bestuurslid van Climate Alliance. In die hoedanigheid namen ze deel aan de jaarlijkse ledenvergadering van beide organisaties. Daarnaast zat Stephan Brandligt als panellid in een plenaire discussie waarin hij opriep om naast de energietransitie (klimaatmitigatie) ook aandacht te geven aan klimaatadaptatie. En dit als gemeente als kans te zien om te zorgen voor een betere leefomgeving voor de inwoners.

 

Stephan Brandligt

Voorzitter Stephan Brandligt tijdens een paneldiscussie in Modena

Zelflevering door gemeenten

Collega Hansjurgen Heinen faciliteerde de workshop ‘Real answers versus false solutions’. Gemeenten hebben via hun eigen energiecontract mogelijkheden om sturing te geven aan de verduurzaming van het lokale energiesysteem. Hansjurgen gaf tijdens deze workshop uitleg over de verschillende knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien.

De conferentie werd afgesloten met de presentatie van de ‘Modena declaratie’. Dit document benadrukt de rol van Europese steden in het verwezenlijken van een klimaat- en energietransitie die tegelijk rechtvaardig en ambitieus is.

 

Modena declarations

Modena declarations


 

At Last, het Europese samenwerkingsverband ter versnelling van de energietransitie

At last logoIn dezelfde week in Modena vond ook de kick-off meeting plaats van At Last, het Europese samenwerkingsproject over het versnellen van de energietransitie waaraan Klimaatverbond Nederland deelneemt. Het doel van At Last is om gemeenten te helpen bij het kwalitatief en kwantitatief opbouwen van de organisatie om de klimaatopgave tot 2050 goed vorm te geven. Andere projectpartners zijn: AESS uit Italië; Transition Stories en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten uit België; Revolve uit Spanje en SEI uit Zweden. Dit project is officieel per 1 oktober gestart, en duurt tot en met maart 2026. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

In de 1,5 dag durende bijeenkomst wisselden alle projectpartners informatie uit over hun plan van aanpak en de benodigde samenwerking. Voor ons deel van deze Europese samenwerking willen we met 10 gemeenten een Community of Practice opzetten met als doel kennis uit te wisselen en ondersteuning te bieden aan het verduurzamen van buurten aan de hand van een wijkuitvoeringsplan (WUP). Hierbij is de focus op een geïntegreerde aanpak, het opzetten/ondersteunen van collectieve financiering (subsidies), en publiek-privaat-maatschappelijke samenwerking. Vanuit het project bieden we kennis en inzichten vanuit andere Europese landen/gemeenten, o.a. via training; een handboek en andere documentatie.

Gemeenten die meer informatie willen over de Community of Practice en/of mogelijk deel willen nemen, kunnen zich melden via jan.engels@klimaatverbond.nl.

 

Team At Last in Modena

Team At Last in Modena