Op initiatief van Klimaatverbond Nederland is er samen met andere Nederlandse duurzaamheidsinitiatieven een gezamenlijke brochure uitgegeven met een overzicht van de belangrijkste energiebesparingsacties die dit stookseizoen plaatsvinden. Voor uiteenlopende doelgroepen zoals bewoners, scholen, buurten en zorghuizen zijn er acties. Door verschillende initiatieven te combineren, kan het totale verduurzamingseffect behoorlijk worden vergroot. Energy Challenges pakt duurzaamheid bijvoorbeeld aan op het basis- en voortgezet onderwijs, Energiestrijd Zorghuizen is juist gericht op de oudere generatie, terwijl Buurkracht, Hoom, Wattcher en het Klimaatstraatfeest mooie oplossingen bieden voor in huis en in de wijk.

De brochure geeft per initiatief een kort overzicht van de werking, resultaten en een contactpersoon. De brochure kan hier worden bekeken.