In de afgelopen maanden verwelkomde Klimaatverbond Nederland veertien nieuwe leden. Dertien van deze leden zijn gemeenten gevestigd in Friesland, terwijl de veertiende de gemeente Rijswijk is.

De drijvende kracht achter de aanmelding van de Friese gemeenten was coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF). De OVEF ziet de aanmeldingen als een mooie voortzetting en stimulans van het lokaal klimaatbeleid van haar lid-gemeenten. Daarnaast zijn er veel raakvlakken met de doelstellingen van Klimaatverbond en OVEF. Laatstgenoemde ondersteunt daarom graag de duurzaamheidsinspanningen van onze organisatie.

De gemeente Rijswijk heeft niet alleen gekozen voor een lidmaatschap. Sinds juni is Wethouder Mark Wit tevens toegetreden als bestuurslid van Klimaatverbond Nederland.