Klimaatverbond Nederland is, samen met MVO Nederland en Natuur & Milieu, in gesprek met het ministerie van I&M om te komen tot de Nationale Klimaatcoalitie. Nationaal en internationaal wordt de rol van bedrijven en steden steeds meer gezien. Staatssecretaris Mansveld gaf tijdens het National Sustainability Congress duidelijk aan "dat steden en bedrijven onderdeel uitmaken van de oplossing en niet aan de zijlijn staan.

"Samen met MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Stichting Natuur & Milieu wil ik bedrijven, overheden en NGO’s uitnodigen als gelijkwaardige partners werk te maken van het klimaat en samen een nationaal initiatief te starten. We zullen tenslotte allemaal de schouders eronder moeten zetten, willen we succesvol zijn in onze klimaataanpak. Wat we nodig hebben is een gezamenlijk doel en stip aan de horizon; een klimaatneutrale samenleving zonder emissies. Dáár wil ik mij sterk voor maken en ik hoop velen van u ook."

Heeft uw organisatie ook klimaatneutrale ambities voor 2050? Meld u dan aan voor deze klimaatcoalitie bij donald.van.den.akker@klimaatverbond.nl.