Het is zo ver: Klimaatverbond Nederland heeft haar certificaat op de CO2-Prestatieladder ontvangen! Onze vereniging is daarmee de eerste in haar soort die een certificaat heeft gehaald. We zijn nu officieel gecertificeerd op trede drie van de Ladder en sluiten ons daarmee aan bij een lijst van meer dan 950 certificaathouders, onder wie ook steeds meer overheden.

Inzicht in eigen CO2-voetafdruk

De ervaringen die we hebben opgedaan delen we graag met onze leden die ook op zoek zijn naar goede manieren om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verlagen. Tevens zien de we CO2-Prestatieladder* als belangrijk onderdeel van ons werk op het gebied van (interne) CO2-beprijzing. Zonder een goede CO2-voetafdruk kan er namelijk ook niet gewerkt worden met een CO2-prijs.

Meer informatie

Meer weten over de CO2-Prestatieladder of over ons programma rondom CO2-beprijzing? Neem dan gerust contact op met Dieuwertje Walch  (via dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl) of kijk op onze projectenpagina.

Over de CO2-Prestatieladder

*De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 950 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.