Klimaatverbond Nederland heeft een coalitie gesloten met Groen Dichterbij, Alterra, Ulebelt en het Aardehuis om een tienpuntenplan klimaatadaptatie voor burgers te ontwikkelen. De lancering van dit initiatief was tijdens het tweede Watercoalitie Event, dat op dinsdag 2 december plaatsvond in samenwerking met de gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel. Wat kan een inwoner nog meer doen naast het afkoppelen van het regenwater? Klimaatverbond Nederland gaat dit samen met haar coalitiepartners zo concreet mogelijk maken met het tienpuntenplan klimaatadaptatie.

De Watercoalitie streeft ernaar om met beperkte middelen en op creatieve wijze oplossingen te vinden voor het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat. Warmere zomers, nattere winters en fellere buien vragen om aanpassingen in zowel het watersysteem als in de waterketen.

De resultaten van het Watercoalitie Event zijn hier te vinden.