Vanuit de Nederlandse Klimaatcoalitie werken zo’n 100 gemeenten aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Ondanks dat de gemeente (een groot deel) van haar eigen bedrijfsvoering in eigen hand heeft blijkt het niet makkelijk deze bedrijfsvoering volledig te verduurzamen. De eigen bedrijfsvoering aanpakken lijkt soms ‘klein bier’ ten opzichte van de uitdagingen die ‘buiten de deur’ liggen.

ntHet goede voorbeeld

Toch is het erg belangrijk aan de slag te gaan met de eigen organisatie. De gemeente geeft hiermee een voorbeeld aan haar inwoners en bedrijven. Daarnaast is het zeer leerzaam om uit eigen ervaring te merken waar verduurzamen ingewikkeld is. Aan de slag gaan in de eigen organisatie geeft meer inzicht in de energietransitie op grote schaal.

ntFocus op eigen organisatie

De primaire focus in deze routekaart ligt op de eigen organisatie. Tegelijk  kijkt hij nadrukkelijk ook naar de leereffecten en de mogelijkheden om op te schalen naar de gehele gemeente. Daarbij biedt “de ruggengraat” de broodnodige structuur: een bewuste omgang met de verschillende lagen van deze ruggengraat helpt u bij het ontwikkelen en steeds verder brengen van een effectief klimaatbeleid.

Heeft u vragen of reacties? Bent u zelf aan de slag met uw eigen organisatie en ervaart u hindernissen of heeft u belangrijke lessen geleerd? We horen dit graag!

ntAanvragen pulicatie routekaart

Heeft u interesse in een (gratis) exemplaar van de routekaart? Neemt u contact op met: Josje Fens josje.fens@klimaatverbond.nl of 088-023 8900.