Extreme temperaturen zorgen voor onaangename hitte, vooral in het stedelijk gebied. Met name de grote groep thuiswonende eenzame 75-plussers is kwetsbaar voor de gevolgen hiervan. Tijd om de strijd tegen hittestress serieus op te pakken.

Klimaatverbond Nederland roept daarom gemeenten op om in 2020 lokale hitteplannen mee te nemen bij de ontwikkeling van lokale klimaatadaptatie-strategieën. "Die maatregelen hoeven echt niet veel te kosten", zegt Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie.

Nog weinig gemeenten aan de slag met lokaal hitteplan

In februari van dit jaar hebben enkele GGD-specialisten in opdracht van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) de handreiking lokaal hitteplan gepubliceerd. Klimaatverbond Nederland constateert echter dat nog maar een paar gemeenten met deze handreiking aan de slag zijn gegaan.

Lokaal hitteplan kan goedkoop worden uitgevoerd

Vergeleken met veel klimaatadaptatiemaatregelen is het lokale hitteplan goedkoop. Helmer: “Het gaat niet om dure fysieke maatregelen, maar vooral om de organisatie van het netwerk van lokale maatschappelijke organisaties. Zij moeten gezamenlijk een rol pakken in het verminderen van de hittestress bij kwetsbare bewoners. Denk aan maatregelen als gekoelde supermarkten die wat extra stoelen bij de koffietafel zetten; huisartsen die de medicatie van kwetsbare mensen checken of het mobiliseren van de vele lokale organisaties die zijn betrokken bij eenzaamheidsbestrijding.”

Gemeenten aan zet

“We horen van verschillende GGD’s dat ze eigenlijk geen uren hebben om het lokaal hitteplan te organiseren. Gemeenten gaan daarover en zijn nu aan zet. Het zou vernieuwend zijn als het realiseren van een lokaal hitteplan uit de klimaatadaptatiebudgetten van de gemeenten betaald wordt”, vervolgt Helmer.

Bijeenkomst over lokale hitteplannen

Om gemeenten in aanloop naar 2020 verder op weg te helpen met hun lokale hitteplannen organiseert Klimaatverbond Nederland op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over lokale hitteplannen in Amersfoort.