Interreg DeCarb-Pro NWE en LIFE AT LAST- Website

We hebben samen met onze samenwerkingspartners twee grote Europese projecten binnengehaald die ons wegbereidende werk op twee onderwerpen meerjarig mogelijk maken: CO2-beprijzing en verduurzaming woon- en leefomgeving. In beide projecten wordt intensief samengewerkt met onze leden en partners in Nederland en andere delen in Noordwest-Europa. De laatste formaliteiten worden nu verder vormgegeven, zodat beide projecten na de zomer inhoudelijk van start kunnen gaan. 

DeCarb-Pro (Interreg NWE)

In het DeCarb-Pro-project zijn wij de zogenoemde lead partner. Het project DeCarb-Pro richt zich voornamelijk op het verminderen van de CO2-uitstoot via inkoop door lokale overheden. Via dit project zullen we in samenwerking met meerdere andere Europese organisaties een toolbox met CO2-beprijzings- en inkoopinstrumenten ontwikkelen en toepassen. Deze toolbox kan vervolgens door grote, middelgrote en kleine lokale overheden in heel Europa worden ingezet. Meer over dit project volgt in de komende maanden. In Nederland zijn onze projectpartners gemeente Amsterdam, de Groene Metropoolregio en SKAO.

Wil je alvast meer informatie over dit project, dan kun je contact opnemen met Hansjurgen Heinen, projectleider CO2-beprijzing bij Klimaatverbond Nederland: hansjurgen.heinen@klimaatverbond.nl

AT LAST (LIFE)

Het AT LAST-project heeft tot doel de uitvoering van duurzame energie- en klimaatactieplannen (SECAP) in heel Europa structureel te versnellen. We concentreren ons hierbij op kleine en middelgrote steden. In het project willen we aantonen dat als we klimaatneutrale en klimaatrobuuste steden willen creëren een integrale aanpak vanuit gemeenten nodig is, met veel aandacht voor governance en financiële innovatie.

AT LAST biedt ondersteuning bij en een aanpak voor capaciteitsopbouw, onder andere door het beschikbaar stellen van best practices en (online) trainingsmodules. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar bestaande plannen, maar richt zich ook op het creëren van voldoende capaciteit voor toekomstige plannings- en implementatiecycli. In dit project heeft Klimaatverbond Nederland een ondersteunende rol, met o.a. een CoP gericht op de stappen richting uitvoering, eventueel via een maatschappelijke energiedienstenorganisatie.Meer over dit project volgt in de komende maanden.

Wil je alvast meer informatie over dit project, dan kun je contact opnemen met Jan Engels, projectleider Woon- en Leefomgeving bij Klimaatverbond Nederland: jan.engels@klimaatverbond.nl.