Het is alweer even geleden; in september 2018 nam ons bestuurslid Ronald van Meygaarden (toen wethouder in Geldermalsen, inmiddels burgemeester van Boxtel) de symbolische estafettestok over van wethouder Didi Dorrestijn van de gemeente Barneveld. Door het estafettestokje over te nemen gaf Klimaatverbond Nederland aan dat ze snel aan de slag zou gaan om zich te certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Het overnemen van het estafettestokje gebeurde op een bijeenkomst van het Gelders Energieakkoord, waar ook de gemeenten Winterswijk en Berkelland het stokje overnamen.

De CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 950 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe.

Eind 2019 – toen het team van Klimaatverbond een jaar in het nieuwe pand in Arnhem zat – kon de CO2-voetafdruk in kaart worden gebracht en werd het certificeringstraject in gang gezet. En inmiddels is het bijna zo ver: fase twee van de audit wordt begin juni uitgevoerd, waarna Klimaatverbond Nederland naar verwachting een zogenoemd ‘CO2-bewust Certificaat’ in ontvangst zal nemen op trede 3 van de CO2-Prestatieladder.

Voetafdruk

Klimaatverbond Nederland is een kleine organisatie en heeft daarmee ook een vrij kleine voetafdruk. In het referentiejaar, 2019, was de CO2-uitstoot van Klimaatverbond 3,8 ton. Dit totaal is opgebouwd uit de uitstoot door het elektriciteits- en gasverbruik in het pand van Klimaatverbond. Uitstoot door mobiliteit is hierin niet meegenomen, omdat alle reizen – zowel woon-werk als werk-werk – ofwel op de fiets, ofwel met het OV gebeuren, ook internationale reizen. OV-kilometers zijn lastig in kaart te brengen en het zal lastig zijn om de emissies door mobiliteit omlaag te brengen, omdat we dus al alles met zo min mogelijk uitstoot doen.

Uitstoot in 2020 verlagen

Naar aanleiding van de inventarisatie van de mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om onze uitstoot verder omlaag te brengen, heeft Klimaatverbond als doel om de uitstoot in 2020 met 5% te verlagen ten opzichte van 2019.