Een nieuw jaar, een nieuw lid. Gemeente Doetinchem heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze Gelderse gemeente, gelegen in de regio Achterhoek,  van harte welkom heten! 

Duurzame ambities gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem is ambitieus op het gebied van energie en duurzaamheid. Nu en de komende jaren zullen energie besparen, aardgasvrij wonen en het duurzaam energie opwekken vaak voorkomende onderwerpen zijn, meldt de gemeente op haar eigen website. Ook circulariteit, het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en duurzame mobiliteit zijn thema's waarin we als gemeente stappen willen zetten. Bij al deze onderwerpen en thema's faciliteren en stimuleren we initiatieven van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen die bij dragen aan deze thema's. Klimaatverbond Nederland helpt gemeente Doetinchem graag om deze duurzame ambities waar te maken.

Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam

Hoe ambitieus de gemeente Doetinchem is en wat de gemeente allemaal wil doen, is vastgelegd in het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam. Het Koersdocument download u hier of klik hieronder op de afbeelding.

Ook lid worden van Klimaatverbond Nederland? Neem contact met ons op via deze pagina.

Gemeente Doetinchem Natuurlijk Duurzaam