Onlangs heeft Klimaatverbond Nederland de gemeente Middelburg en Waterschap Vechtstromen als nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarmee geven beide overheden aan dat ze bij wil dragen aan de noodzakelijke energietransitie. Samen met andere lokale overheden werken ze aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid, dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeente Middelburg en Waterschap Vechtstromen van harte welkom heten! Samen met alle leden hoopt Klimaatverbond Nederland het klimaatbeleid stevig te kunnen verankeren bij de Rijksoverheid en de lagere overheden.

Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners.