Gemeente Stadskanaal heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze Groningse gemeente van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Stadskanaal het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

ntNota duurzaamheid

Door hoog in te zetten op duurzaamheid neemt de gemeente Stadskanaal haar verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige generaties. Die hoge inzet staat uitgebreid omschreven in de nota duurzaamheid 2018-2022. De nota moet gelezen worden als een beleidsstuk dat richting geeft aan de koers die de gemeente Stadskanaal wil gaan varen op het gebied van energiebesparing en de energietransitie. Er staat een visie beschreven en de ambitie voor zowel de korte (4 jaar) als lange termijn (32 jaar). De nota is in te zien via deze link.

ntNota Van Afval naar Grondstof

Een circulaire economie is eveneens een belangrijk onderwerp binnen de gemeente Stadskanaal. Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, NVRD en Rijkswaterstaat. Deze ambitie is in de gemeente Stadskanaal vertaald naar de nota Van Afval naar Grondstof (VANG). Naast ambities en doelstellingen staan zijn in deze nota verschillende opmerkingen en suggesties uit de raad meegenomen, evenals bruikbare informatie uit het onder de inwoners gehouden tevredenheidsonderzoek en bij gemeenten elders.

Aan deze en andere duurzame ontwikkelingen en oplossingen van gemeente Stadskanaal bieden we graag ondersteuning.