Gemeente Velsen heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeente uit Noord-Holland van harte welkom heten. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Velsen het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

Samen werken aan een duurzaam Nederland

Gemeenten die als lid bij Klimaatverbond Nederland zijn aangesloten, dragen bij aan de noodzakelijke energietransitie. Zij werken samen met andere lokale overheden aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid, dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen.

Ambitie gemeente Velsen

Klimaatverandering is wereldwijd een vraagstuk, en dus ook in de gemeente Velsen. Het wordt warmer, we kennen meer zomerse dagen en er valt meer neerslag in korte tijd. De gemeente wil bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs en moeten daarvoor lokaal en regionaal samenwerken om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. De gemeente zet zich in voor een aardgasvrije gemeente die duurzame energiebronnen als wind, warmte, water en zon gebruikt.

De gemeente Velsen staat voor klimaatbeleid met ambitie. Zo sluit ze een lokaal klimaatakkoord met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. Als het aan de gemeente Velsen ligt wordt ze de Nederlandse hoofdstad op het gebied van offshore windenergie.