Klimaatverbond Nederland is sinds de start van het nieuwe jaar hard bezig met een programma op het gebied van interne CO2-beprijzing. Hierbij wordt een hypothetische prijs op CO2-uitstoot meegenomen in de afwegingen en beslissingen. Voor een aantal op hand zijnde pilots zijn wij op zoek naar leden die op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun CO2-voetdruk te verkleinen.

Dit is een project binnen de klimaatenveloppe en Klimaatverbond Nederland werkt hierbij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en PIANOo.

Alle informatie over de CO2-prijs op één platform

Binnen dit programma heeft Klimaatverbond Nederland de taak op zich genomen om te onderzoeken welke benaderingen er allemaal zijn omtrent interne CO2-beprijzing en hoe deze samengebracht kunnen worden tot een gedragen CO2-prijs. Deze themasite zal binnenkort worden gelanceerd. Daarnaast voeren we het voorzitter- en secretarisschap van de begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de bovenstaande partners. Onderdeel van onze werkzaamheden is ook het opzetten van een themasite, (binnenkort online: www.CO2-beprijzing.nl), waar informatie over de voortgang van het programma, de verschillende benaderingen en toepassingsmogelijkheden van een interne CO2-prijs, de activiteiten van onze partners en relevante publicaties gedeeld zullen worden.

Pilot-programma's voor gemeenten, provincies en waterschappen

Binnen dit programma wordt in 2019 een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van inkoop en aanbesteding (je kunt hierbij denken aan de grond-, weg- en waterbouw, maar ook aan andere productcategorieën, zoals energie, dienstvoertuigen, vastgoed, of kantoormeubilair). Bij gemeenten lopen deze pilots via de VNG, bij provincies via het IPO en bij waterschappen via de UvW. Eind dit jaar zal een landelijke conferentie plaatsvinden, waarbij de eerste bevindingen en geleerde lessen van de pilots gepresenteerd worden, evenals de uitkomsten van het onderzoek van Klimaatverbond Nederland naar de gedragen CO2-prijs.

Deelnemen aan onze pilots?

Bent u op zoek naar nieuwe manieren om de CO2-voetdruk van uw organisatie te verkleinen en wilt u als lid van Klimaatverbond Nederland graag deelnemen aan dit programma? Laat het ons weten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs de la Court (t.delacourt@klimaatverbond.nl) of Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).