Naar aanleiding van de Europese verkiezingen pakken verschillende nieuwe teams bij diverse Europese instellingen hun taken met betrekking tot energie en duurzaamheid op. De agenda's van de Europese Commissie en het Europees Parlement bestaan voor de komende maanden uit twee belangrijke doelstellingen: een veerkrachtige energie-unie en een economie met lage emissies. In de meest recente beleidsnota stelt Energy Cities een vijftal richtlijnen voor (de 'Big Five') om EU-leiders te helpen bij hun beleidsvorming.

De 'Big Five' zijn:

  1. nttBetrek steden bij het energiebeleid van de EU en bij internationale klimaatonderhandelingen
  2. nttStel nieuwe investeringsprioriteiten om de energiezekerheid te vergroten
  3. nttGebruik lokale bronnen om het volledige efficiëntiepotentieel aan te boren
  4. nttBetrek alle actoren om sociale innovatie te bevorderen
  5. nttOntwerp toekomstbestendige steden

Ook het Klimaatverbond is lid van Energy Cities en wordt in het bestuur van Energy Cities vertegenwoordigd door Stephan Brandligt, die tevens wethouder is bij de gemeente Delft en bestuurslid bij het Klimaatverbond.