Het Klimaatverbond heeft begin 2013 een zogenaamde Action Research naar energieneutrale scholen uitgevoerd ter voorbereiding op een Green Deal met het Rijk. Deze Green Deal Energieneutrale Scholen richt zich vooral op het versterken van de vraagzijde door het ontsluiten van kennis over energieneutraal bouwen, financieringsmogelijkheden en procesaspecten.

Het Klimaatverbond ziet dat veel gemeenten zoeken naar oplossingen die het huidige dilemma rond de bouw en renovatie van scholen kunnen oplossen. Dit dilemma zit onder andere in de strikte scheiding van verantwoordelijkheden en geldstromen rond bouw en onderhoud van de gebouwen. De Green Deal moet helpen om de belemmeringen die nu worden ervaren te laten verdwijnen.

De voorbereiding van de Green Deal gebeurt in een aantal fases. De eerste fase bestond uit onderzoek naar de belangrijkste knelpunten en oplossingen voor het energieneutraal renoveren van basisscholen. In het rapport 'Action Research Energieneutrale Scholen' doet het Klimaatverbond verslag van deze eerste fase. Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen de Action Research is de financiering van de maatregelen. Met het onderzoek hebben we geprobeerd de knelpunten en oplossingen en vooral de mogelijkheden van slimme financieringsconstructies zichtbaar te maken, waarbij we vanuit verschillende expertises kennispartners hebben uitgenodigd om mee te denken.