Een brede alliantie van wethouders, bedrijven en belangenorganisaties (waaronder Klimaatverbond en e-Decentraal) komt in het verweer tegen de beperkte invalshoek die de regering kiest voor een onderzoek naar het versterken van decentrale duurzame energieproductie. Minister Verhagen heeft gekozen voor een smalle benadering, alleen gericht op energie en gesprekken met slechts enkele organisaties.

Op 1 februari 2012 stuurde de alliantie een brief aan de vaste commissie EL&I waarin wordt gepleit voor een brede benadering, zowel inhoudelijk als qua proces.

Motie
Op 13 december 2011 heeft de Tweede Kamer de motie van de leden Van der Werf en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (met algemene stemmen aangenomen. De motie "…verzoekt de regering te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld, door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet- en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk." Minister Verhagen schrijft op 23 januari hoe hij dit gaat uitvoeren: een smalle benadering, dat wil zeggen: alleen gericht op energie en in gesprek gaan met slechts enkele organisaties.

Onderzoek
De alliantie maakt de commissie deelgenoot van hun gedachten hieromtrent en roept op gebruik te maken van deze 'terms of reference' (TOR). In deze TOR maakt de alliantie duidelijk waaraan een onderzoek ten behoeve van decentrale energieopwek zou moeten voldoen. De complexiteit maar vooral ook de meerwaarde van decentrale energieproductie op vele maatschappelijke kansen, geven hiertoe voldoende aanleiding.

Wij houden u op de hoogte!