De VNG heeft haar ondersteuningsprogramma voor de uitvoering van het Energieakkoord gepresenteerd. Alle gemeenten ontvingen daarover op 20 maart jl. een brief. Speerpunt in de ondersteuning is het deelprogramma rond energiebesparing en duurzame energieopwekking door particuliere woningeigenaren. De VNG stelt geld beschikbaar voor het ondersteunen van regio’s bij het opschalen en versnellen van bestaande initiatieven rond energiebesparing en duurzame energieopwekking op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemeenten met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én bewoners in de regio de handen ineenslaan. Samen vormen zij de zogenaamde energieke samenleving.

In hun gebiedsgerichte aanpak werken gemeenten en maatschappelijke partners toe naar een rendabele businesscase om energiebesparing en/of duurzame energieopwekking bij particuliere woningbezitters te realiseren. Als gelijkwaardige partner binnen de energieke samenleving een businesscase opstellen, is een nieuwe rol voor lokale overheden. Het vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van zowel bestuurders als ambtenaren. Klimaatverbond helpt u daarbij.

Daarnaast ondersteunt het Klimaatverbond in de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak door het ontwikkelen en borgen van nieuwe werkwijzen en competenties. Het Klimaatverbond zorgt dat uw gemeente meerwaarde biedt binnen de energieke samenleving.

Voor alle duidelijkheid: één van de gemeenten vraagt namens de regio de financiering voor uw gebiedsgerichte aanpak aan.

De volledige brief en nadere informatie over het ondersteuningsprogramma kunt u hier downloaden.

Voor vragen en/of ondersteuning kunt u het Klimaatverbond bereiken op telefoonnummer 026-8450826 of per e-mail: projectbureau@klimaatverbond.nl.