De Masterclasses Energietransitie gaan verder het land in. Op 25 september staat er een masterclass gepland voor Drenthe en Groningen. Verschillende gemeenten en regio's hebben inmiddels hun interesse getoond voor deze stevige inhoudelijke introductie voor nieuwe wethouders. Al veertig gemeenten deden mee aan de Masterclass Energietransitie en lieten hun wethouders uitgebreid kennis maken met elkaar en met initiatieven in hun eigen regio. Bovendien leent de inhoud van de masterclass zich uitstekend voor de naderende waterschaps- en provinciale verkiezingen.

Heeft uw organisatie ook belangstelling? Neem dan contact op met Anna Schoemakers (anna.schoemakers@klimaatverbond.nl).

Een korte impressie van een eerdere Masterclass Energietransitie kunt u hier vinden.

Zie verder ook www.masterclassenergietransitie.nl.