Tot dusver heeft het Klimaatverbond in 2014 vier nieuwe gemeenten als lid mogen verwelkomen. Blaricum, Bloemendaal, Laren en Leusden hebben zich aangesloten bij het Klimaatverbond en tonen daarmee aan dat ze bij willen dragen aan de noodzakelijke energietransitie. Samen met andere lokale overheden werken deze gemeenten aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid, dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil het Klimaatverbond de gemeenten Blaricum, Bloemendaal, Laren en Leusden van harte welkom heten!

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft het Klimaatverbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners.