Gemeente Heemstede, Haaren en Hilversum hebben zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze gemeenten van harte welkom heten!

Nadat gemeente Heemstede al eens tweede werd bij de Klimaatverbond Energy Battle en wethouder Ates onlangs de Klimaatverklaring tekende, toont de gemeente nu ook met het lidmaatschap aan de vereniging dat ze bij willen dragen aan de noodzakelijke energietransitie.

Gemeente Haaren wil met haar lidmaatschap en deelname aan diverse projecten invulling geven aan de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

Voor gemeente Hilversum past het lidmaatschap volledig in de ambitie om in 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn en 30% CO2 te reduceren.

Samen met andere lokale overheden werken deze gemeenten aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze gemeenten van harte welkom heten!

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen bijna 10 miljoen inwoners.