Tot dusver heeft Klimaatverbond Nederland in 2016 vier nieuwe gemeenten als lid mogen verwelkomen. Ermelo, Goeree-Overflakkee, Weststellingwerf en Winsum hebben zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland en tonen daarmee aan dat ze bij willen dragen aan de noodzakelijke energietransitie.

Samen met andere lokale overheden werken deze gemeenten aan een krachtig en lokaal energie- en klimaatbeleid dat bestand is tegen externe beleidswijzigingen. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland de gemeenten Ermelo, Goeree-Overflakkee, Weststellingwerf en Winsum van harte welkom heten!

De Vereniging Klimaatverbond Nederland is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft Klimaatverbond Nederland wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen bijna 10 miljoen inwoners.