De gemeenten Ede, Drimmelen, Nieuwegein, Druten en Den Haag nemen deel aan het convenant 'Energiebesparing bij supermarkten'. In het convenant zijn afspraken opgenomen die supermarkten in staat stellen om energiebesparende maatregelen gefaseerd in te voeren.

Het convenant - een initiatief van de gemeente Amsterdam en de milieudiensten IJmond en West-Holland - past binnen de doelstelling van het Klimaatakkoord van gemeenten en Rijk 2007-2011. Door de in het convenant vastgelegde gefaseerde aanpak kunnen supermarkten energiebesparende maatregelen op passende momenten in de bedrijfsvoering realiseren. Naast permanente afdekking van koel- en vriesmeubelen gaat het om het gebruik van energiezuinige LED-verlichting, isolatie en zuinige koelingen. Als alle Nederlandse supermarkten de koel- en vriesmeubelen afdekken levert dat een forse energiebesparing op. Een besparing die vergelijkbaar is met het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van circa 17.000 woningen. Sluit ook aan met uw gemeente. Zie voor meer informatie de website van Infomil