Op 28 november vertrok vanaf station Rotterdam Centraal de Klimaattop-trein richting Parijs met de Nederlandse delegatie aan boord. In Parijs vindt van 30 november tot en met 11 december de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties, de zogenoemde COP21, plaats. Onderweg werd de Klimaatverklaring in de trein door Stephan Brandligt (wethouder van Delft / voorzitter van Klimaatverbond Nederland) aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

In deze Klimaatverklaring verbinden ruim 90 bestuurders van decentrale overheden, gemeenten, provincies en waterschappen zich met hun gezamenlijke handtekening nationaal, Europees en mondiaal aan de oproepen voor samenwerking in de voorbereiding van de VN Klimaatconferentie in Parijs en de vormgeving van beleid en uitvoering van de vele noodzakelijke maatregelen. Aan de nieuwe staatssecretaris het verzoek om de verklaring, de lokale vuist voor het klimaat, namens deze Nederlandse bestuurders mee te nemen in de onderhandelingen. Het aantal ondertekenaars groeit nog gestaag.

De oproep en het totale overzicht van alle ondertekenaars van de Klimaatverklaring is hier na te lezen. De oproep, inclusief de Klimaatverklaring, was op 28 november ook te lezen in verschillende landelijke dagbladen, te weten de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw.

Stephan Brandligt en Sharon Dijksma met de Klimaatverklaring op weg naar Parijs.