Graag nodigt Het Klimaatverbond u uit voor het Seminar Wind op Land- ‘Proactieve strategieën voor gemeenten’ dat de Gemeente Zaanstad in samenwerking met Agentschap NL organiseert. Het seminar zal plaatsvinden op maandag 17 december 2012 van 11:30 tot 17:00 uur in het Inntel Hotel te Zaandam. Het Inntel Hotel ligt aan het NS-station Zaandam.

Deze bijeenkomst is de afronding van een opdracht die de gemeente Zaanstad voor Agentschap NL heeft uitgevoerd, waarbij verschillende innovatieve aanpakken zijn toegepast om windenergie op land te faciliteren. De ontwikkeling van windmolenparken komt in te veel gevallen moeizaam van de grond. Naast een mogelijk gebrek aan geschikte of financieel lastig te ontwikkelen locaties, remmen ook overheidsprocedures, wetgeving en (bestuurlijk) draagvlak een vlotte ontwikkeling af. Om de doelstellingen voor duurzaam opgewekte energie te halen is hierin een koerswijziging nodig, waarin de publieke en de private rol dichter bij elkaar komen te liggen. In Zaanstad wordt hard gewerkt om deze samenwerkingsmix uit de kinderschoenen te krijgen met een gemeentelijk Energie Ontwikkel team (EOT). Via het EOT zal gemeente Zaanstad op verschillende manieren windmolenprojecten helpen realiseren. Dat kan door het proactief stimuleren van de ontwikkeling van projecten bij private grondeigenaren en samenwerkingsverbanden, tot het zelf ontwikkelen en investeren in windmolenprojecten. In het project In the Mix stonden de verschillende rollen die de gemeente kan spelen bij het ontsluiten van het potentieel aan windenergie in de gemeente centraal.

De ervaring met deze aanpak willen we op 17 december graag delen met andere gemeenten en havenbedrijven. U kunt zich voor het seminar aanmelden door een mail te sturen aan: duurzaan@zaanstad.nl. Graag tot 17 december!