U bent van harte uitgenodigd voor het klimaatcongres op 2 november 2011 in Mediaplaza te Utrecht.Tijdens het congres vindt ook de jaarvergadering van Het Klimaatverbond plaats. Ook verzorgt Het Klimaatverbond twee workshops: "Kansen binnen Europa" en "Regionale samenwerking rond klimaatbeleid: hoe pak je dit op?".

Met het thema van dit jaar 'Werk maken van klimaat' wil het kabinet de samenwerking op het gebied van klimaat tussen de overheden en private partijen aanmoedigen. Op deze dag wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu succesvolle klimaatinitiatieven tonen en verkennen hoe deze successen navolging kunnen krijgen. Initiatieven die zowel het klimaat dienen als de economie.

Wat kunt u verwachten?
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu opent het congres samen met de klimaatambassadeurs vanuit gemeenten, provincies en waterschappen. U ziet de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lokaal klimaatbeleid. Met vakgenoten kunnen visies, ervaringen en kennis worden uitgewisseld. En u kunt actuele deelsessies bijwonen.

Het plenaire ochtendprogramma, de deelsessies, de klimaatacademie en de kennismarkt maken dit congres tot een dag waar u zeker bij moet zijn. Zorg dat u erbij bent op 2 november aanstaande! U kunt zich aanmelden via www.klimaatcongres2011.nl. Leden van Het Klimaatverbond hebben deze week een uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangen.