Op 9 november 2017 organiseren de 3 noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, de Klimaattop Noord Nederland. Deze klimaattop borduurt voort op de landelijke klimaattop van vorig jaar.

Kom naar onze inspiratiesessie

Klimaatverbond Nederland is aanwezig tijdens de Klimaattop Noord Nederland met een inspiratiesessie over een energieneutrale overheidsorganisatie. Overheden letten steeds meer op de (klimaat)impact van bedrijven en diensten in hun verzorgingsgebied, maar hoe staat het eigenlijk met de eigen organisatie? En kun je van de bedrijven binnen je gebied verwachten dat ze precies weten wat ze uitstoten als je dat zelf niet weet? Klimaatverbond Nederland kan u op weg helpen om het energieverbruik beter in beeld te krijgen en wil ook graag weten wat overheden nu al doen op dit vlak en waar ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Aanmelden inspiratiesessie

De inspiratiesessie van Klimaatverbond Nederland is op 9 november van 13:00-13:45 uur. U dient zich hiervoor aan te melden via de netwerkapp waartoe u als deelnemer toegang krijgt. Meldt u zich dus aan, dan ontmoeten wij u graag tijdens de Klimaattop Noord Nederland in het Energy Academy Gebouw in Groningen.

Wachtlijst

De animo voor de Klimaattop Noord Nederland is zo groot dat alleen deelnemers die een persoonlijke uitnodiging hebben gehad kunnen deelnemen. Deze deelnemers kunnen zich zoals hierboven gemeld aanmelden voor de inspiratiesessie van Klimaatverbond Nederland via de Netwerpapp. Voor de mensen die de Klimaattop Noord Nederland wensen bij te wonen, geldt een wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via de volgende link: www.klimaattopnoord2017.nl/inschrijven