Grip krijgen en houden op de huisvestingskwaliteit van scholen en (integrale) kindcentra. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? De kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK staat in het teken van kennis delen, inspiratie opdoen en leren van elkaar. De hoofdthema’s dit jaar zijn duurzaamheid en financiering. Komt u ook op dinsdagmiddag 10 november naar MFA De Symfonie in Tilburg? Ook Klimaatverbond Nederland zal aanwezig zijn! Voor decentrale overheden staan er diverse interessante deelsessies en werktafels op het programma.

U kunt bijvoorbeeld aanschuiven bij een tafel over duurzame renovaties van scholen, of u volgt een deelsessie over duurzame nieuwbouw (ABC Liendert, gemeente Amersfoort) of over verduurzaming op voorraadniveau (60 scholen in Utrecht/Amersfoort). Daarnaast kunt u zich laten informeren over de Green Deal Scholen, waarvan de aftrap ook dan plaatsvindt.

U leest meer over de kennisdag op de website van Ruimte-OK.