Als het de Europese Unie lukt om tegen 2050 om te schakelen naar een koolstofarme economie, dan kan dat 175 tot 320 miljard euro per jaar besparen. Omgerekend is dat 350 tot 640 euro per persoon, zo schrijft de Europese commissie in het stappenplan dat ook de CO2-uitstoot met 80 procent doet verminderen.

Om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, moeten alle geïndustrialiseerde landen hun emissie van broeikasgassen met 80 procent inperken. Met haar stappenplan wil de Commissie de sectoren die in Europa verantwoordelijk zijn voor die uitstoot - energieproducenten, industrie, transport, bouw en landbouw - tonen hoe ze over een periode van 39 jaar kunnen overschakelen op een koolstofarme economie.
 
Investering: 270 miljard euro

Die omschakeling betekent dat er geïnvesteerd zal moeten worden in bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte bouwmaterialen, hybride en elektrische voertuigen en CO²-opslag. Het kostenplaatje daarvan is niet niks: de komende vier decennia moet jaarlijks 270 miljard euro, of 1,5 procent van het Europese bbp, in het klimaat gepompt worden.
 
Nieuwe banen

De voordelen van deze investeringen zijn echter groot, beklemtoont de Commissie. Zo kunnen tegen 2020 al 1,5 miljoen nieuwe jobs gecreëerd worden. En door Europa minder afhankelijk te maken van dure gas- en olie-import en de schommelingen op de internationale energiemarkten, wordt vanaf 2050 jaarlijks 175 tot 320 miljard euro bespaard. (belga/edp demorgen.be)